Budżet Gminy Aleksandrów na 2011 rok

Uchwała Nr IV/21/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 11 lutego 2011 roku 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow na rok 2011

dokument do pobrania tutaj >>