Nowy regulamin dla korzystających z ujęć wody

Komunikaty i ogłoszenia

           Radni uchwalili nowy regulamin korzystania ze zbiorowych ujęć wody pitnej, jakie posiada gmina. Zaakceptowany dokument określa zarówno obowiązki dostawców jak i odbiorców. Gmina zobowiązana jest przede wszystkim do dostarczenia odpowiedniej ilości i jakości wody oraz zorganizowania punktów pitnych w razie, gdy dostarczenie wody będzie niemożliwe.
           Kary grożą tym mieszkańcom, którzy korzystają z wodociągu bez zawartej odpowiedniej umowy z gminą, zerwą plomby lub uszkodzą urządzenia pomiarowe. Mogą zapłacić wtedy nawet do 5 tys. złotych. Kara w podobnej wysokości grozi również tym, którzy nie będą chcieli dopuścić pracownika gminy w celu odczytu czy naprawy urządzeń pomiarowych.