Informacja o dotacji

Komunikaty i ogłoszenia

Gmina Aleksandrów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla czterech programów z dziedziny Edukacji Ekologicznej, których realizacja przebiega w szkołach na terenie gminy Aleksandrów.


1.Program edukacji ekologicznej „Żyć w zgodzie z naturą” - Szkoła Podstawowa im. T .Kościuszki

w Aleksandrowie. Adres – Aleksandrów 40, 26-337 Aleksandrów, NIP- 7712499376 – kwota dotacji 15600 zł


2.Program edukacji ekologicznej „Żyjemy-poznajemy-szanujemy”- Szkoła Podstawowa w Skotnikach. Adres – Skotniki 4, 26-337 Aleksandrów, NIP-7712501104 - kwota dotacji 15600 zł.


3.Program edukacji ekologicznej „ZIEMIA-MOIM DOMEM”- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie n/Czarną. Adres -Dąbrowa n/czarną 60, 26-337 Aleksandrów NIP-7712513366 – kwota dotacji 14900 zł.


4.Program edukacji ekologicznej „Czyste środowisko-zdrowi ludzie”-Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie n/Czarną. Adres – Dąbrowa n/Czarną, 26-337 Aleksandrów NIP- 7712489343 – kwota dotacji 9890 zł.