Zarządzenie Nr 1/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 10 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 42/2010 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017

dokument do pobrania tutaj >>