Zarządzenie Nr 11/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  7 marca 2011 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

dokument do pobrania tutaj >>