Zarządzenie Nr 19/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  18 marca 2011 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

dokument do pobrania tutaj >>