Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską.

Przetargi