Uchwała Nr IV/23/2011

Uchwały
Uchwała Nr IV/23/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 11 lutego 2011 roku 

w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>