Współpraca z WFOŚiGW

Komunikaty i ogłoszenia

Od grudnia 2010r do końca kwietnia 2011r w Skotnikach na terenie Gminy Aleksandrów realizowane są projekty z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłami: "Czyste środowisko - zdrowsi ludzie", Ziemia - moim domem", "Żyć w zgodzie z naturą", Żyjemy - poznajemy - szanujemy".
Programy współfinansuje WFOŚiGW w Łodzi