Ogłoszenie o zbiórce odpadów elektronicznych, elektrycznych i wielkogabarytowych

Komunikaty i ogłoszenia
OGŁOSZENIE


Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje Mieszkańców, że firmy świadczące usługi z zakresu gospodarki odpadami będą przeprowadzały zbiórki odpadów elektronicznych, elektrycznych i wielkogabarytowych od swoich klientów w podanych poniżej terminach:


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.w Opocznie
- 13 lipca 2011 r.
(środa);


Veolia Usługi dla Środowiska s. a. (dawne ,,SULO") - 18 lipca 2011 r. (poniedziałek);


Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JUKO" - 26 lipca 2011 roku (wtorek).

 

Zastępca Wójta Gminy

Paweł Mamrot