Zarządznie Nr 2/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 2/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 stycznia 2011r


w sprawie: podziału środków na finansowanie zadani wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dokument do pobrania tutaj >>