Zarządzenie Nr 4/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 4/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 stycznia 2011r


w sprawie: zmiany stawki czynszu regulowanego

Dokument do pobrania tutaj >>