Zarządzenie Nr 6/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 lutego 2011r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec, remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków, remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec.

Dokument do pobrania tutaj >>