Zarządzenie Nr 8/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 8/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 lutego 2011r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską"

Dokument do pobrania tutaj >>