Zarządzenie Nr 10/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 lutego 2011r


w sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie, oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2011 roku

Dokument do pobrania tutaj >>