Zarządzenie Nr 20/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2011r


w sprawie: systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wskazania koordynatora czynności kancelaryjnych.

Dokument do pobrania tutaj >>