Zarządzenie Nr 38/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 lipca 2011r


w sprawie: ustalenia wartości godziwej składników aktywów

Dokument do pobrania tutaj >>