Zarządzenie Nr 39/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 39/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 lipca 2011r


w sprawie: powołania biegłego celem dokonania oceny ofert

Dokument do pobrania tutaj >>