Informacja o wynikach konsultacji - projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z oraganizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia