Uwaga Rolnicy! Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego!

Komunikaty i ogłoszenia
OGŁOSZENIE

UWAGA ROLNICY:

od 1 stycznia  2012 roku
obowiązują nowe terminy składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego.Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystanego  do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2012 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w dwóch nowych terminach:

od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r.  do 31 stycznia 2012 r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r, w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Druki wniosków „o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” są dostępne w Urzędzie Gminy Aleksandrów – pokój nr 103 w godzinach pracy Urzędu - od 8.00 do 16.00.
               
Szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w pokoju nr 103 Urzędu Gminy  Aleksandrów  lub pod nr tel. (44) 756-00-69 wew. 26.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14 października 2011 r. znak PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  -  podlega opłacie skarbowej.Wójt Gminy Aleksandrów
/-/ Dionizy Głowacki