Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów