Uchwała Nr XIII/82/2012

Uchwały
Uchwała Nr XIII/82/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 marca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>