OGŁOSZENIE

Komunikaty i ogłoszenia
Znak: 2222/7/2006
OGŁOSZENIE
o wyborze oferty
Wójt Gminy Aleksandrów zawiadamia, że w dniu 16 października 2006 r. wybrano ofertę złożoną przez n/w wykonawcę.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie  „Remont drogi gminnej we wsi Kotuszów dł. 1800,73 mb. w istniejącym pasie drogowym nr ewid. 144 Gmina Aleksandrów ".
„ERBEDIM” sp. z o.o. 
ul. Żelazna 3
97 – 300 Piotrków Tryb.
 
za cenę:
brutto   - 239 935,95 zł
netto     - 196 668,81 zł
VAT 22% - 43 267,14 zł