Obwieszczenie o obwodach głosowania

OBWIESZCZENIE
WóJTA GMINY ALEKSANDRóW
z dnia 18 października 2006 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
 
         Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,    rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)     oraz Uchwały Nr XXXVI/213/2002 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Nr
obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
 
1.
 
 
 
Aleksandrów, Kalinków, Janikowice, Marianów, Sieczka, Kawęczyn, Kamocka Wola, Niewierszyn, Ostrów.
 
 
Szkoła Podstawowa
w Aleksandrowie
 
 
2.
 
 
Dąbrowa nad Czarną, Borowiec, Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów,
Kotuszów, Dębowa Góra, Dębowa Góra Kolonia.
 
 
Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie nad Czarną
 
3.
 
 
Dąbrówka, Szarbsko, Stara, Stara Kolonia, Justynów, Wolica.
 
 
Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce
 
 
 
4.
 
 
 
Ciechomin, Rożenek, Siucice, Siucice Kolonia.
 
 
Remiza OSP
w Ciechominie
Lokal dostosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 
5.
 
 
Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, Brzezie.
 
 
Szkoła Podstawowa
w Skotnikach
 

Lokale obwodowych komisji w dniu 12 listopada 2006 roku będą czynne w godz. 600 –2000.                                                                                                                     

                                                                                                  WóJT GMINY
                                                                                                 Henryk Małecki