Zarządzenie Nr 44/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 44/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 sierpnia 2012rw sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Dokument do pobrania tutaj >>