Zarządzenie Nr 48/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 48/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 sierpnia 2012rw sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dokument do pobrania tutaj >>