I N F O R M A C J A

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za III kwartał 2006 roku
 
 Aleksandrów, dnia 31.10.2006r.