Wyjaśnienia SIWZ na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych

Przetargi
Wyjaśnienia SIWZ dotyczące przetargu na "Dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów" nr postępowania: 271.8.2012


Dokument do pobrania tutaj >>