Protokół Nr XVIII/2012

Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XVIII/2012
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 17 października 2012 roku
zwołanej w trybie nadzwyczajnym

Cały dokument w postaci .pdf >>