Uchwała Nr II/387/2012 RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2013r

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/387/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2013 rok

Dokument do pobrania tutaj >>