Uchwała Nr II/388/2012 RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości finansowania deficytu budżetowego Gminy Aleksa

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/388/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej możliwości finansowania deficytu budżetowego Gminy Aleksandrów w 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >>