Uchwała Nr II/389/2012 RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Aleksandr

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/389/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >>