Zarządzenie Nr 5/2013

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 5/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 lutego 2012r



w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>