Uchwała Nr XXII/152/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXII/152/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 marca 2013 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.

dokument do pobrania tutaj >>