Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów

Przetargi