Zarządzenie Nr 1/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 1/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 stycznia 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>