Zarządzenie Nr 2/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 2/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 stycznia 2012rw sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie, oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2012 roku.

Dokument do pobrania tutaj >>