Zarządzenie Nr 3/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 3/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 stycznia 2012rw sprawie: podziału środków na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokument do pobrania tutaj >>