Zarządzenie Nr 5/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 5/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2012rw sprawie: ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>