Zarządzenie Nr 13/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 13/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 lutego 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na realizację zadania inwestycyjnego "Remon drogi gminnej w miejscowości Wólka Skotnicka".

Dokument do pobrania tutaj >>