Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 lutego 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na realizację zadania inwestycyjnego "remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska".

Dokument do pobrania tutaj >>