Zarządzenia Nr 17/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 marca 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na realizację zadania inwestycyjnego "Kanalizacja Gminy Aleksandrów - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów".

Dokument do pobrania tutaj >>