Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów