Uchwała Nr XXIII/158/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIII/158/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 kwietnia 2013 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.

dokument do pobrania tutaj >>