Uchwała Nr XXIII/161/2013

Uchwały
Uchwała Nr XXIII/161/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 kwietnia 2013 roku 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>