Zarządzenie Nr 22/2013

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 22/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 maja 2013rw sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów" .

Dokument do pobrania tutaj >>