Ogłoszenie o zamówieniu: "Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów.