Ogłoszenie o zameldowaniu z jednoczesnym wymeldowaniem

Komunikaty i ogłoszenia
Zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem


Urząd Gminy w Aleksandrowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku istnieje możliwość  zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz „Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie.
Powyższa zmiana ułatwi Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami.
Zachęcamy do korzystania z tej nowej i uproszczonej formy czynności meldunkowej.
Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku zniesiono pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dla obywateli polskich.