Zarządzenie Nr 36/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 36/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2012rw sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi i kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dokument do pobrania tutaj >>