Zarządzenie Nr 37/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 37/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2012rw sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>